Wydarzenia

Żeby Poznań nie zapomniał o śp. Arcybiskupie Antonim Baraniaku

Zabierzcie błogosławieństwo z tej Mszy św do waszych domów, żeby Poznań nie zapomniał o abpie Baraniaku – powiedział ks. Tadeusz Magas na zakończenie Mszy św koncelebrowanej odprawionej w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu 25 września b.r. czyli w 62 rocznice aresztowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego sekretarza , ówczesnego biskupa Antoniego Baraniaka. Homilie wygłosił ks. dr Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. „W biografiach ludzi wielkich odnajdujemy reminiscencje epoki, w której żyją.Tak było w życiu arcybiskupa Baraniaka i prymasa Wyszyńskiego. Przyszli na świat i odeszli mniej więcej w tym samym czasie. Abp Baraniak, duchowy syn św.Jana Bosco, a potem  kardynała Augusta Hlonda, zdobywszy wszechstronne wykształcenie w szkołach salezjańskich, posługuje u boku Prymasa Tysiąclecia.Wyniesiony do godności biskupiej w 1951 r. pozostaje przy Prymasie Tysiąclecia do pamiętnego, bo dziś przypada rocznica 25 września 1953 r., kiedy eksponenci komunistycznej machiny terroru i przemocy pod osłoną nocy przychodzą na ulicę Miodową, aby pozbawić wolności prymasa Wyszyńskiego i jednocześnie biskupa Antoniego Baraniaka (…) Ksiądz Rafał Rybacki przypomniał także troskę arcybiskupa Baraniaka o właściwe rozumienie nauki Soboru Watykańskiego II.  Ksiądz Rafał podkreślił, iż w jednej ze swoich alokucji synodalnych abp Baraniak mówi: „Strzeżmy się wszelkich ekstremizmów, które zagrażają krajom zachodnim,a które wypaczyły naukę soborową, zinterpretowały ją po ludzku, a w tej interpretacji zabrakło miejsca dla Boga, który jest najważniejszy. Kraje te dały posłuch doktrynom, w których rozum plądruje świątynie i nie pozostawia w nich miejsca na sacrum tak dalece go marginalizując”.

Niech Ci którzy za życia głosili nam Ewangelię wstawiają się za nami u Boga w Niebie, abyśmy czerpali z tego dziedzictwa siłę duchową na czas, w którym żyjemy i ku któremu zmierzamy – zakończył homilię ksiądz Rybacki.

Od trzech lat w rocznicę aresztowania Prymasa i jego sekretarza odprawiane są w Poznaniu Msze św, w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Pierwsza taka Msza odbyła się w Poznańskiej Katedrze i Domu Księży Emerytów,, rok temu , tak i jak w tym roku – została odprawiona w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła na Os.Piastowskim w Poznaniu.

Autor zdjęć: Andrzej Karczmarczyk

O autorze

zespół wolnypoznan24.pl

1 komentarz

  • Warto wspominać Abpa Baraniaka by nie zapomnieli go jemu współcześni, ale także po to, żeby dowiedzieli się o nim i jego postawie ci, którzy nie mieli możliwości go poznać. Przypuszczam, że każdy do kogo dotrze, jak wielkim był on człowiekiem i kapłanem, będzie orędownikiem idei wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.