Opinie Wielkopolski Kurier Wnet

Pamięci wspaniałego i odważnego Kapłana

5 lipca  zmarł wielki przyjaciel Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej, ksiądz Józef Grecki. To ksiądz, który mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim i nie bacząc na trudy, co miesiąc przyjeżdżał do Poznania, by wziąć udział w organizowanych przez Klub  miesięcznicach smoleńskich. Był zawsze obecny, wspierał Klub duszpastersko także wtedy, gdy inni Księża nie mieli czasu, lub możliwości uczestniczenia w obchodach.

Ks. Józef Grecki był wyjątkowym kapłanem. Urodził się 1 marca 1927 roku w miejscowości Łososina Dolna na ziemi nowosądeckiej.  W czasie wojny był członkiem Batalionów Chłopskich, a następnie służył w I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Przypuszczalnie ta wojenna aktywność była przyczyną jego aresztowania podczas pobytu we Wrocławiu w 1946 r. Świecenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 roku w Częstochowie; Był długoletnim proboszczem  parafii p.w. św. Mikołaja w Chróścinie. Po wprowadzeniu zmian w poddziale administracyjnym Kościoła katolickiego w Polsce był kapłanem diecezji kaliskiej. Po przejściu na emeryturę mieszkał jako rezydent  przy konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Aktywnie działał w środowisku byłych żołnierzy II wojny światowej, był m. in kapelanem rodzin katyńskich i kapelanem Niepodległościowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz kapelanem byłych więźniów politycznych. Dnia 10 kwietnia 2010 był w Katyniu, gdzie wspólnie z innymi kapłanami, ale jako jedyny kapelan wojskowy, koncelebrował pierwszą mszę w Katyniu na wieść o tragedii smoleńskiej. Mimo podeszłego wieku i odległości ks. Grecki regularnie przybywał na miesięcznice do Poznania, czekał na nas w Kościele lub pod pomnikiem katyńskim. Był z nami w modlitwach, wielokrotnie opowiadał o swoich przeżyciach w dniu katastrofy. Towarzyszył nam w ciężkich chwilach po tragicznej śmierci naszego przewodniczącego, śp. Zenona Torza. Mimo słabego już wówczas zdrowia przyjechał, by odprowadzić przyjaciela na miejsce wiecznego spoczynku i był z tymi, którzy pozostali zgnębieni po stracie szefa i przyjaciela. Teraz i Jego nie ma wśród nas, ale mamy nadzieję,  że tam z nieba, wspiera dalej nasze działania ku poznaniu prawdy o okolicznościach śmierci Prezydenta i towarzyszącej mu elity. Za Jego dzielność w czasie wojny, stanie po stronie prawdy, kapłańską posługę, za to wszystko zachowamy Go we wdzięcznej pamięci.

W imieniu członków i sympatyków Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. gen pilota Andrzeja Błasika

O autorze

Maria Zawadzka

Prezes Poznańskiego Klubu „Gazety Polskiej” im. gen. Andrzeja Błasika

1 komentarz

  • Jak Poznaniacy mają pamiętać o abpie Antonim Baraniaku jeśli władze cywilne i kościelne m. Poznania nie dbają o Jego dobre imię. Przykład: informacja w tramwajach powiadamiająca o dojeżdżaniu do ulicy Jego imienia zawiadamiają krótko -„Baraniaka” zamiast „abpa Antoniego Baraniaka”. Zwykła przyzwoitość wymaga podać imię patrona ulicy ale tu widać niechęć do wymieniania pełnych danych patrona. Jest to w Poznaniu jeden z nielicznych takich przypadków.