Polecamy, zapraszamy

„Dzieje Polski” Tom 2 – „Od rozbicia do nowej Polski” – Andrzej Nowak

Drugi tom bestsellerowych „Dziejów Polski” obejmuje okres lat 1202 – 1340, od śmierci Mieszka Starego do końca panowania dynastii Piastów na tronie odrodzonego Królestwa Polskiego w 1340 r. Andrzej Nowak przybliża czytelnikom wysiłki zmierzające do odnowienia Królestwa Polskiego podjęte w XIII w. przez Henryka IV Probusa, Przemysła II i Władysława Łokietka.

Śledzi ich wytrwałe starania, opisuje przemiany polityczne, cywilizacyjne i kulturalne na ziemiach polskich, ścieranie się wpływów niemieckich, czeskich, mongolskich i litewskich, wzrost i upadek sąsiadów Polski. Podobnie jak w poprzednim tomie pokazuje kolejne etapy formowania się nad Wisłą, Wartą i Bugiem wspólnoty politycznej, kulturalnej i językowej, która w przyszłości przekształci się w naród polski.

Pierwsza prezentacja tego dzieła miała miejsce w Poznaniu 14 grudnia 2015 roku z inicjatywy AKO i PKGP.

O autorze

Andrzej Karczmarczyk